Ustanovení lesní stráže

Základní informace k životní situaci - Ustanovení lesní stráže

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Navrhovaná osoba je bezúhonná, starší 21 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník lesa.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí kanc. č. 307 (3. patro). Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Navrhovaná osoba prokáže znalost práv a povinností lesní stráže, složí slib lesní stráže

Dále doloží:

Žádost vlastníka lesa o ustanovení lesní stráže a souhlas navržené osoby s tímto návrhem, občanský průkaz, doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti, fotografii.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Jaké jsou související předpisy