Žádost o udělení souhlasu k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa

Základní informace k životní situaci - Žádost o udělení souhlasu k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa

Udělení souhlasu se vztahuje na veškerou stavební činnost realizovanou v pásmu do 50m od lesa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí kanc. č. 307 (3. patro). Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situace stavby zobrazená v katastrální mapě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost si sepisuje žadatel sám, s uvedením druhu stavby, resp. činnosti, parcelního čísla a katastrálního území dotčených pozemků.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se nepředepisuje.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon