Oznamovací povinnost provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Základní informace k životní situaci - Oznamovací povinnost provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Jsem provozovatel středního zdroje

Střední zdroje jsou spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně a některé ostatní stacionární zdroje, jejichž roční spotřeba organických rozpouštědel je v rozsahu od 0,6 tun do 5 tun za rok. K určení kategorií ostatních zdrojů jsou vydány prováděcí předpisy, např. se jedná o čerpací stanice PHM, stolárny, strojní provozy (obrábění kovů, tryskání apod.), kamenolomy, betonárny, ČOV, kompostárny, zemědělské zdroje a další.

Elektronickým zasláním příslušných oznámení odboru životního prostředí prostřednictvím centrální ohlašovny ISPOP.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel zdroje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí , kanc. č. 306 (3. patro).
Ing. Petr Záhorovský, tel. 577 197 459, zahorovsky@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Informaci o množství a druhu spalovaného paliva za zpoplatněný rok a roční množství těkavých organických látek nebo tuhých znečišťujících látek.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronické formuláře jsou k dispozici na centrální ohlašovně ISPOP(www.ispop.cz)

Jaké jsou poplatky

O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů rozhoduje Odbor životního prostředí  podle množství vypuštěných znečišťujících látek a jejich příslušné sazby. Sazby se pohybují od 500,- Kč.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.218

Právní úprava

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů..

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 615/2006 Sb., vyhláška č. 146/2007 Sb., vyhláška 509/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.