Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Informace

Výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z bodového hodnocení osobCzechPoint
a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - nám. 28. října 543

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku - Masarykova 137


radnice - nám. 28.října 543


živnostenský úřad - Masarykova 137

 

Jednotné kontaktnJednotne kontaktni mistoí místo bylo na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína zřízeno na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst

Do fáze ověřování vstupuje projekt OP VK Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice [PDF, 252.4 kB]
Cílem tohoto významného dvouletého projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR, který v roce 2008 škola získala z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.1. - Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji), je zlepšování kvality odborného vzdělávání maturitních oborů školy.

 

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
http://www.vymentesiridicak.cz/

 
Upozornění pro podnikatele

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu na novelu silničního zákona provedenou zákonem č. 119/2012 Sb.,  účinnou od 1.6.2012, která novelizuje i živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Podle tohoto zákona jsou podnikatelé provozující dopravu velkými vozidly tj. nákladními o hmotnosti nad 3,5 tuny a osobními pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče povinni do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 31.5.2013 požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle tohoto zákona. Povinnost se vztahuje i na dopravce, kteří mají přerušené živnostenské oprávnění.
více


Jednotná protikorupční linka 199

Nahoru