Výběrová řízení, veřejné zakázky

Veřejné zakázky – odkaz na profil zadavatele – města Luhačovice


Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
referent/ka odboru dopravy – výkon státní správy na úseku přestupků v dopravě
Lhůta pro podání přihlášky: (11. 12. 2020 do 12:00 h)