Přeskočit na obsah Přejít na navigaci
Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Řešení životních situací je podrobně popsáno na stránkách Portálu veřejné správy, nebo na stránkách MVČR rady a služby.
Dobrým návodem co lze na našem městském úřadě vyřídit je organizační struktura úřadu a jednotlivé formuláře k podání žádostí či oznámení.

Popis jednotlivých životních situací:

Odbor vnitřních věcí 

Odbor správní

Cestovní doklady
Občanské průkazy
Evidence obyvatel
Vidimace a legalizace
Ztráty a nálezy
Matrika
Podatelna

Odbor živnostenský

Odbor finanční

Odbor správy majetku

Odbor stavební

  • stavební úřad
  • koordinovaná stanoviska

Odbor dopravy

silniční hospodářství
  • registr řidičů

Odbor životního prostředí

Státní správa lesů, ochrana ZPF
Myslivost, rybářství
Památková péče
Ochrana přírody a krajiny
Vodoprávní úřad
Odpady, ochrana ovzduší

Odbor sociální

Nahoru