Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor správní

správní činnosti

plní funkci Czech POINTu

podatelna
  1. přijímá, eviduje a třídí došlou a odesílanou korespondenci úřadu včetně přijímání stížností, oznámení, podnětů občanů a žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2000 Sb.
  2. v rámci Czech POINTu vydává výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z bodového hodnocení osob a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu Modulu autovraků ISOH, provádí autorizovanou konverzi, práce v registraci datových schránek
matrika
  1. provádí komplexní matriční agendu (sňatky, úmrtí, narození)
  2. vydává duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů
  3. sepisuje protokoly o určení otcovství
  4. rozhoduje o změně jména a příjmení
  5. provádí ověřování opisů a podpisů
  6. vede agendu ztrát a nálezů
občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel
  1. přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je
  2. provádí změny údajů v občanských průkazech a cestovních dokladech
  3. přijímá hlášení o ztrátě, odcizení a zničení občanských průkazů a cestovních dokladů
  4. řeší přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
  5. přijímá a zpracovává žádosti o změnu trvalého pobytu občanů a zajišťuje další evidenci
  6. vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů
Nahoru